6 SEBAB TIDAK DIBERI TAUFIK

Pemateri : Ust. Ir. Taufan Djafry, Lc.
Tempat  : Masjid An-Nur Sungguminasa

1. Ketika seseorang asyik menikmati yang Allah berikan, tapi dia lupa bersyukur kepada Allah.
2. Punya semangat menuntut ilmu, tapi malas beramal.
3. Selalu dengan mudah melakukan dosa, tapi dia selalu menunda-nunda tobatnya.
4. Senang bergaul dengan orang sholeh tetapi ia tidak konsisten (tidak mengikuti ibadah-ibadah orang sholeh)

5. Dunia sebenarnya berpaling dengan orang tersebut, tapi dia selalu memelas kepada Dunia
6. Akhirat datang kepadanya, tapi ia justru berpaling darinya.
Ibnul Qayyim Al-Jauziyah berkata, “Sebab dari terjerumusnya kepada 6 sifat tersebut bagaikan seekor burung yang terbang dengan kedua sayapnya, kalau sayap itu patah / sakit maka tidak akan terbang dengan sempurna dan tidak sampai pada sarangnya. Sebabnya ialah lemahnya iman dan lemahnya ilmu.
Asal dari keburukan pada diri seseorang ialah selalu menginginkan yang rendah.
Sungguh beruntunglah orang yang selalu menyucikan jiwanya dan merugilah orang yang senantiasa mengotori jiwanya.
2 bekal untuk mencapai tujuan
a. Bekal ilmu
b. Bekal amal
Hendaklah seperti seorang musafir, yang dibelakangnya ada musuh, didepannya tujuan. Apabila kita berhenti musuh akan menyusul kita.
3 musibah dalam melakukan perjalanan:
1. Apabila semangat lemah
2. Apabila ilmu lemah
3. Banyaknya halangan

0 komentar:

Posting Komentar