Bersegera Menuju Hidayah

Pemateri : Syeikh Muhammad Al-Yahya
Tempat   : Masjid An-Nuur Sungguminasa
Tanggal  : 25 Juli 2007

“Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. (yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Dan (juga) orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya
diri sendiri, mereka ingat akan Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu, sedang mereka mengetahui. Mereka itu balasannya ialah ampunan dari Tuhan mereka dan surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya; dan itulah sebaik-baik pahala orang-orang yang beramal."(QS.Ali Imran : 133-136)

Allah memanggil kita dengan panggilan yang lembut.
Janganlah kita menjadi orang-orang yang terlambat. Tetapi menjadi orang yang bersegera untuk mendapatkan ampunan-Nya.
Bahwa kita masuk syurga bukan karena banyaknya amalan kita, tetapi ampunan dan rahmat Allah subhanahu wata’ala.

Karakteristik orang-orang yang bertakwa:
- Orang-orang yang menafkahkan hartanya dalam keadaan lapang maupun keadaan sempit.
- Orang yang dapat menahan amarahnya.
Apabila orang tidak bisa menahan amarahnya, dia bisa melakukan apapun.
- Orang-orang yang memberikan maaf kepada orang lain.
- Berbuat ikhsan (baik)
- Apabila melakukan perbuatan fa’isyah (dosa besar) atau ketika mendzolimi diri mereka sendiri (melakukan maksiat / meninggalkan kewajiban) mereka ingat Allah, ingat adzab Allah, kemudian meminta ampun kepada Allah dan tidak terlarut dalam perbuatan dosa atau maksiat.

Apabila Allah telah berjanji, Allah tidak akan mengingkari janji-Nya.
Balasan mereka adalah surge, tak hanya satu, melainkan banyak.
Allah memuji dan memberi ganjaran kepada orang-orang yang bertakwa.
Sedekah yang paling afdhol adalah kepada keluarga kita.
Untuk wanita adalah Allah akan memberikan kepadanya sampai dia ridho.

0 komentar:

Posting Komentar