2 Penyebab Lembutnya Hati

Ta'lim Syeikh Dr. Muhammad bin Abdullah Ad-Duwaisy
Sabtu, 1 Januari 2010 di Masjid Wihdatul Ummah Jl. Abdullah Dg. Sirua Makassar.

1. Rasa Cinta Kepada Allah subhanahuwata'ala
Bagaimana seorang hamba mendapatkan kecintaan dari Allah subhanahuwata'ala. Bahwasanya bukan standar seseorang dicintai Allah karena tinggi derajatnya dikalangan manusia. Mungkin dikalangan manusia kita tidak dicintai, dibenci, dicaci maki, namun justru Allah mencintai kita, demikian pula sebaliknya. Ketika kita tidak dicintai oleh seseorang, maka janganlah kita bersedih hati.
Didalam Al-Qur'an, Allah menyebutkan orang-orang yang dicintai-Nya seperti; orang-orang sholih, selalu benar, selalu jujur, orang-orang yang bertakwa dsb.
Dalam hadits pula disebutkan, "Siapa yang membenci orang-orang yang saya cintai, maka Allah mengizinkan untuk memerangi mereka."

Hal-hal yang membuat Allah mencintai Kita:
- Melaksanakan hal-hal yang diperintahakan dan menjauhi apa-apa yang dilarang-Nya.
- Bersemangat dengan ibadah-ibadah sunnah yang membuat Allah cinta kepada kita.
Bagaimana kita Ridho kepada Allah terhadap apa-apa yang Allah takdirkan kepada kita.

2. Khusnul Khulq (Akhlak yang baik)
dalam hadits disebutkan,"Sesungguhnya aku diutus untuk memperbaiki akhlak-akhlak manusia."
a. Berbuat baik kepada manusia
Innallahu yuhibbul muttaqin (Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa)
b. Memperhatikan urusan-urusan saudara kita
Sebagaimana Rosulullah pernah menanyakan keadaan kepada Ka'ab bin Malik.
c. Senantiasa bersifat rendah hati.
Jangan bersifat sombong karena ketinggian ilmu atau jabatan kita. Jangan pula bersifat terhadap orang-orang yang dibawah kita.
d. Kecintaan kepada manusia yang sesungguhnya, bukan karena hal lain.

Realita sekarang, kebanyakan berbuat baik kepada orang-orang kaya, agar ia memperoleh balasan berupa harta dari mereka.
Tanda kecintaa seorang muslim ia mencintai sampai dikalangan dhuafa.
e. Mencintai kebaikan dengan sebenar-benarnya.

Semoga Bermanfaat.,,,^_^

0 komentar:

Posting Komentar